Om migSå här ser jag ut

Jag har över tio års yrkeserfarenhet av kommunikation i olika former, och söker nu nya utmaningar utanför mediebranschen. Som person är jag van att ta ansvar, vara ett stöd för mina kollegor och arbeta i organisationer som ständigt förändras. Har fördel av att ha jobbat i olika kanaler och över hela Skåne.

Ansvarsfull
Har ofta varit den enda eller en av få anställda på den ort som jag haft som ansvarsområde. Ansvarat för att köpa in material från externa aktörer och fatta publiceringsbeslut, liksom att planera och fördela arbetet bland kollegorna.

Flexibel
Har på flera arbetsplatser haft unik kompetens och därför hjälpt kollegor genom förändringar i och byten av organisationsformer, arbetssätt och tekniska system. Dragit lärdom av såväl nystarter som nedläggningar av kanaler och produkter, till exempel genom att bygga upp ett bildarkiv och medieträna kollegor.

Lyhörd
Gedigen erfarenhet av att möta människor inom vitt skilda delar av samhället och med olika förutsättningar, samt att få dessa att känna sig bekväma i text, bild och video.

Det här är min hemsida. Här kan du se, höra och läsa om mig och om saker som jag har gjort.